Hoponopono a Smrt

Znáte pocit, kdy víte, že se účastníte něčeho významného? Třeba když spadnete do vody a neumíte plavat, nebo jste na vlastní svatbě, nebo pijete desáté pivo?
V tom okamžiku víte, že to co prožíváte, změní vaši budoucnost…

Otevřené dveře kostela mě přimějí vstoupit.
Uvnitř probíhá slavnost poutě po křížové cestě. Křížová cesta v obrazech popisuje události Kristova ukřižování. U každého zobrazení 13 výjevů z kalvárie na zdi kostela se asi dvacítka věřících následujících pana faráře zastaví. Společně odříkají krátký text a při zpěvu doprovázeném kytarou se přesunou k dalšímu obrazu z cesty Krista na smrt. Atmosféra v kostele je překvapivě povznášející. V katolických svatostáncích to až takovým standardem nebývá.
Skupina se nachází u západní stěny a tudíž je celý prostor kolem oltáře prázdný. Jdu rovnou pod oltář. Zastavím se až mezi prvními lavicemi.
Zavírám oči. Vnímám terrabajty dat valících se skrze mě. Dostavuje se i známý stav beztíže. Tyhle stavy znám. V nich docela chápete, že lidé mohou levitovat. Přes kopec vjemů má našinec pocit povznášejícího se prázdna.

V tom prázdnu ale jasně slyším. „Život je hra. Přijmi její pravidla a zjistíš, že pokud nejde o život, tak nejde o nic. Takže pokud jde o život, tedy Smrt, jde o vše“.

Opouštím své místo a vydávám se po stopách skupiny. Před každým obrazem se zastavím a nechám jej na sebe se vším děním v kostele (a ve mě) působit. Farníci už sedí v lavicích a čekají na začátek mše když dorazím k předposlednímu výjevu. Kristus leží mrtev v náručí své Matky.
Jestli byly dosud jednotlivé vjemy od vstupu do kostela součástí několikavrstevného a vzájemně se prolínajícího celku, pak momentálně zcela dominoval jeden.

Smrt je jediná jistota, kterou člověk má.

Všechno naše počínání ať je jakékoli směřuje neodvratně ke smrti. Strach ze smrti je tím nejpotlačovanějším strachem, který v sobě nosíme. Ovlivňuje vše a při všem. Smrt není IN. Tahle kmotřička nepatří mezi VIP. S touhle paní nechce mít současný vrchol evoluce homo economicus nic společného.
Většinu bdělého stavu trávíme tím, že se snažíme smrt oklamat. Děláme, že právě nás se netýká. Bojíme se zavřít oči a tak nemít dění kolem sebe pod kontrolou. Bojíme se umřít. Bojíme se něčeho, co nás tutově nemine. Proč?

Onehdá jsem absoloval seminář Hoponopono. Ono učení říká, že pokud změníte obraz něčeho v sobě, změnite tím i ono něco podle vámi přijatého obrazu. Prostě a jednoduše změníte realitu. Už si nepamatuji jakou techniku doporučuje autor knihy. Ale pamatuji si doporučení Honzy ze semináře.

„Hoponoponujte si každý po svém“.

Pro mě to znamenalo především začít tím, že daný stav věcí, který mám v úmyslu změnit, přijmu.
Pokud přece současný stav upřímně neakceptuji (nepřijmu jeho frekvenci přesně tak, jak momentálně vysílá), jsou všechny další kroky jen mluvením do zdi. Všechno to vzájemné odpouštění a milování má blíže k mentorování naučených frází než skutečný vliv na realitu vezdejší. A o tu nám přece jde.

Takže stojím před obrazem Smrti a je mě úplně jasné, že pokud Smrt nepřijmu do svého života, těžko budu mít nějaký vliv na její podobu. Vliv na možná největší strach, který v sobě mám.

Něco hluboko ve mě začalo na pokyn mozku přijímat smrt. Už to samo o sobě mi přineslo velkou úlevu. Když jsem ale začal smrt prosit o odpuštění… o odpuštění za všechny ty životy, v kterých jsem její nedozírnou moc zneužil ke svému prospěchu.Když jsem pro změnu odpouštěl kmotřičce já, za všechny ty životy, kdy mě vzala někoho blízkého a já ji za to proklel. Někde ve mě se děli věci, na jejichž popis nemám slovní zásobu.. Rozpouštělo se něco hodně starého a těžkého, co jsem v sobě měl. To nejsilnější přišlo v momentě, kdy jsem měl říci, „MILUJI TĚ“.

Zkuste si představit, že říkáte Smrti, že ji milujete. Přijde vám to morbidní?
Mě už ne :-).

Nakonec jsem poděkoval a taky zaregistroval motiv vitráže vedle obrazu. Světlo zvenčí prostupovalo zlatým kalichem. Možná je právě přijetí smrti jedním z nezbytných kroků k nalezení grálu. Poháru nekonečné hojnosti a života věčného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *